Program

Program konferencji „Akwakultura przyjazna środowisku”

12 kwietnia 2018 - czwartek

12:30 Powitanie uczestników, przedstawienie celów projektu
(prowadząca konferencję: Anna Pyć, GR Pstrąg Pustelnia)

12:40-14:00 Wykłady:
• Akwakultura a środowisko naturalne (dr Mirosław Kuczyński)
• Zanieczyszczenia środowiska wodnego a zdrowie ryb (dr Jan Żelazny, PIWet-PIB)
• Perspektywy hodowli pstrągów tęczowych w wodach Morza Bałtyckiego
(Mads Joakim Birkeland, Waldemar Mlaś, DHI)

14:00-15:00 Obiad

15:00-18:00 Wykłady:
• Zmiany przepisów ochrony środowiska a prowadzenie hodowli ryb
(Jacek Juchniewicz, SPRŁ)
• RAS, dwa trzy, czyli farma krok po kroku (Mirosław Półgęsek, WNoŻiR ZUT)
• Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy
Pytania i odpowiedzi:
• Adam Sudyk (Wydział Rybactwa, Departament Rybołówstwa, MGMiŻŚ)
• przedstawiciel Wydziału Wsparcia Rybactwa, ARiMR
• Akwaponika – realne rozwiązanie, czy nowa religia? (dr hab. inż. Jacek Sadowski,
• Najgroźniejsze wirusy ryb hodowanych w obiektach RAS i możliwość ich zwalczania
(dr Marek Matras, PIWet-PIB)
• Usługi środowiskowe akwakultury niskointensywnej
(dr Mirosław Cieśla, dr Mirosław Kuczyński)

19:00 Kolacja

13 kwietnia 2018 - piątek

9:00-10:00 Warsztaty:
Promocja akwakultury o niskim wpływie na środowisko
(Zbigniew Szczepański, Tomasz Kulikowski)

10:00-13:00 Wykłady
• Eutrofizacja wód a ich przydatność dla rybactwa śródlądowego
(dr hab. Mariusz Teodorowicz)
• Po co nam bioróżnorodność? Akwakultura w służbie restytucji zasobów ryb w wodach otwartych (dr Radosław Kowalski, IRZiBŻ PAN)
• RAS krewetkę proszę! Pierwsza eksperymentalna hodowla L. vannamei w Polsce
(dr Halina Kendzierska, IO UG)
• Wody geotermalne w Polsce (dr hab. inż. Arkadiusz Krawiec, UMK)
• Sprzedaż produktów akwakultury o niskim wpływie na środowisko na rynku lokalnym
(dr inż. Olga Szulecka, MIR-PIB)

14:00 Obiad

Program konferencji pt. RACJONALNE WYKORZYSTANIE ŻYWYCH ZASOBÓW WÓD 7-8 grudnia 2017 r. USTKA

DZIEŃ I – 7 grudnia 2017 r.

11:30-12.00 Rejestracja uczestników

12.00-14:00 Panel I

12:00 – 12:15 - Powitanie i przedstawienie celów projektu (Tomasz Kulikowski, Stowarzyszenie Rozwoju Rynku Rybnego w Gdyni)

12:15- 14:00 -Zasoby ryb bałtyckich
cz.1: Podstawowe pojęcia. Narzędzia badawcze (prof. dr hab. Jan Horbowy, Morski Instytut Rybacki Państwowy Instytut Badawczy)

cz.2: Sytuacja obecna, prognozy: dorsz, płastugi, śledź, szprot (prof. dr hab. Jan Horbowy, Morski Instytut Rybacki Państwowy Instytut Badawczy)

14.00-15:00 Obiad

15:00-18:15 Panel II

15:00 - 15:45 - Skażenie środowiskowe a bezpieczeństwo żywności pochodzenia morskiego (dr hab. inż. Joanna Szlinder-Richert, Morski Instytut Rybacki Państwowy Instytut Badawczy)

15:45 – 16:30 - Rybołówstwo o niskim negatywnym wpływie na środowisko. Czy to w ogóle możliwe? (Marcin Ruciński, Low Impast Fishers of Europe, Warszawa)

16:30 – 17:10 - Narzędzia połowowe i urządzenia wspierające zrównoważone rybołówstwo (Wojciech Górski , Stacja Morska im. Profesora Krzysztofa Skóry Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego)

17:10 -17:50 - Świadomość ekologiczna konsumentów, decyzje konsumentów i ich wpływ na środowisko (Anna Dębicka, MSC)

17:50 -18:15 - FISH MARKETS - Small coastal fishery and its heritage as significant potential for tourism destination development" – Projekt promujący rybactwo o niskim wpływie oddziaływania na środowisko morskie (dr hab. inż. Katarzyna Stepanowska, Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)

19:00 Kolacja

 

DZIEŃ II – 8 grudnia 2017 r.

8:00-10:00 Śniadanie (dla osób nocujących)

10:00-12:00 Panel III

10:00 – 10:30 - Proekologiczne postawy konsumentów na rynku produktów rybołówstwa i akwakultury. (Tomasz Kulikowski, Teresa Budny, Morski Instytut Rybacki Państwowy Instytut Badawczy)

10:30 – 11:00 Zdrowe produkty rybne z czystych mórz. (Agnieszka Żurek, dr Adam Mytlewski, dr inż. Olga Szulecka , Tomasz Kulikowski, Morski Instytut Rybacki Państwowy Instytut Badawczy)

11:00 – 11:30 Akwakultura ekstensywna jako element zrównoważenia przyrodniczego regionów, (dr Marcin Rakowski Morski Instytut Rybacki Państwowy Instytut Badawczy)

11:30 – 12:00 Promocja produktu lokalnego, nie wpływającego negatywnie na środowisko (Zbigniew Szczepański, Towarzystwo Promocji Ryb).

12:00-13:00 Warsztaty
1. Kontakty z mediami, promocja produktów rybołówstwa o niskim wpływie na środowisko (trener Zbigniew Szczepański)
2. Prezentacja praktyczna klatek dorszowych, odstraszaczy i sieci pontonowej oraz promocja wykorzystania obcego w Bałtyku gatunku ryby tj. babki byczej (trenerzy Wojciech Górski i Bartłomiej Arciszewski)

13:00 Podsumowanie konferencji

13:30 Obiad

WordPress Theme built by Shufflehound. Niniejsza strona została stworzona dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Za jej treść odpowiada wyłącznie Stowarzyszenie Rozwoju Rynku Rybnego.